Naslovna » Konkursi

Konkursi

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument Obrazac prijave za kupovinu seoske kuće

 Preuzmite dokument Izjava supružnika-vanbračnih partnera

 Preuzmite dokument Izjava samohranog roditelja

 Preuzmite dokument Izjava pojedinca

 Preuzmite dokument Izjava prodavca nepokretnosti

 Preuzmite dokument Izjava o postojanju vanbračne zajednice

 Preuzmite dokument Izjava o saglasnosti za pribavljanje po službenoj dužnosti

 Preuzmite dokument Uputstvo za pribavljanje dokumentacije po javnom konkursu za podnosioca prijave

 Preuzmite dokument Uputstvo za sastavljanje zapisnika JLS

 Preuzmite dokument Ugovor o kupoprodaji seoske kuće za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Uputstvo za sastavljanje izveštaja JLS o sprovedenoj kontroli za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Izveštaj korisnika bespovratnih sredstava o realizaciji ugovornih obaveza za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Upitnik za podnosioca prijave na konkurs

 Preuzmite dokument Kako do kuće u šest koraka

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument Obrazac prijave

 Preuzmite dokument Izveštaj o ispitivanju tržišta

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka

 Preuzmite dokument Rang lista prijava koja ispunjavaju formalno pravne usloove za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva 2024

 Preuzmite dokument Spisak JLS sa iznosima dodeljenih sredstava po Programu i Javnom konkursu za 2024. godinu - minibusevi

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM „MIHOLjSKI SUSRETI SELA“ ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti selaˮ za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument Obrazac prijave

 Preuzmite dokument Prilog obrasca prijave

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka

 Preuzmite dokument UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela” za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Spisak JLS koje su dobile sredstva po Javnom konkursu za dodelu sredstava za organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Rang lista prijava koje ispunjavaju formalno pravne uslove i koje su ocenjene prema kriterijumima Programa i Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom Miholjski susreti sela 2024

 

 

Konkursi u 2023. godini

 

Konkursi u 2022. godini

 

Konkursi u 2021. godini

 

Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta