Naslovna » Konkursi

Konkursi

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Uredba o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument Obrazac prijave za kupovinu seoske kuće

 Preuzmite dokument Izjava supružnika-vanbračnih partnera

 Preuzmite dokument Izjava samohranog roditelja

 Preuzmite dokument Izjava pojedinca

 Preuzmite dokument Izjava prodavca nepokretnosti

 Preuzmite dokument Izjava o postojanju vanbračne zajednice

 Preuzmite dokument Izjava o saglasnosti za pribavljanje po službenoj dužnosti

 Preuzmite dokument Uputstvo za pribavljanje dokumentacije po javnom konkursu za podnosioca prijave

 Preuzmite dokument Uputstvo za sastavljanje zapisnika JLS

 Preuzmite dokument Upitnik za podnosioca prijave na konkurs

 Preuzmite dokument Kako do kuće u šest koraka

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument Obrazac prijave

 Preuzmite dokument Izveštaj o ispitivanju tržišta

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM „MIHOLjSKI SUSRETI SELA“ ZA 2024. GODINU

 Preuzmite dokument Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti selaˮ za 2024. godinu

 Preuzmite dokument Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument Obrazac prijave

 Preuzmite dokument Prilog obrasca prijave

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produženju roka

 

 

Konkursi u 2023. godini

 

Konkursi u 2022. godini

 

Konkursi u 2021. godini

 

Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta