Naslovna » O nama » Ministarstvo

Ministarstvo

Zakonom o ministarstvima, donetom 26.oktobra 2020. godine, prvi put u istoriji Srbije, osnovano je Ministarstvo za brigu o selu.

Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj posebnoj sednici u Dvanaestom sazivu, održanoj 28. oktobra 2020. godine, donela je Odluku o izboru Vlade Republike Srbije, a za  prvog ministra za brigu o selu izabran je Milan Krkobabić.

 

Nadležnost

Ministarstvo za brigu o selu obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na: strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva; predlaganje mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu; negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu, radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina, kao i druge poslove određene zakonom.