Naslovna » O nama » Ministarstvo

Ministarstvo

Zakonom o ministarstvima, donetom 26.oktobra 2020. godine, prvi put u istoriji Srbije, osnovano je Ministarstvo za brigu o selu.

Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj posebnoj sednici u Dvanaestom sazivu, održanoj 28. oktobra 2020. godine, donela je Odluku o izboru Vlade Republike Srbije, a za  prvog ministra za brigu o selu izabran je Milan Krkobabić.

 

Nadležnost

Ministarstvo za brigu o selu obavlja poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na: strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva; predlaganje mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu; negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu, radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina, kao i druge poslove određene zakonom.

 eUprava Covid19  Ukidanje pečata Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“ Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seose kuće sa okućnicom Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama 2021 Nacionalni tim za preporod sela Сrbije Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće