Naslovna » Konkursi » Konkursi u 2022. godini

Konkursi u 2022. godini

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM „MIHOLjSKI SUSRETI SELA“ ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument   Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela“

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument   Obrazac prijave

 Preuzmite dokument   Prilog obrasca prijave

 Preuzmite dokument   Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

 Preuzmite dokument   Rang lista prijava koje ispunjavaju formalno pravne uslove i koje su ocenjene prema kriterijumima Programa i Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacija pod nazivom „Miholjski susreti sela"

 Preuzmite dokument   Izveštaj o realizaciji manifestacije

 Preuzmite dokument   Spisak JLS koje su dobile sredstva po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije Miholjski susreti sela za 2022. godinu

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument   Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništa na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument   Obrazac prijave

 Preuzmite dokument   Prilog obrasca prijave

 Preuzmite dokument   Izveštaj o ispitivanju tržišta

 Preuzmite dokument   Rang lista prijava za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva na teritoriji RS za 2022. godinu

 Preuzmite dokument   Spisak JLS sa iznosima dodeljenih sredstava po Programu i Javnom konkursu za 2022. godinu - minibusevi

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument   Uredba o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument   Obrazac prijave za kupovinu seoske kuće

 Preuzmite dokument   Izjava bračnih-vanbračnih partnera

 Preuzmite dokument   Izjava o postojanju vanbračne zajednice

 Preuzmite dokument   Izjava samohranog roditelja

 Preuzmite dokument   Izjava mladog poljoprivrednika-ce

 Preuzmite dokument   Izjava prodavca nepokretnosti

 Preuzmite dokument   Izjava o saglasnosti za pribavljanje dokumenata po službenoj dužnosti

 Preuzmite dokument   Ugovor o kupoprodaji seoske kuće

 Preuzmite dokument   Izveštaj o realizaciji ugovornih obaveza - seoske kuće 2022

 Preuzmite dokument   Uputstvo za pribavljanje dokumentacije po javnom konkursu

 Preuzmite dokument   Kako do kuće u šest koraka