Naslovna » Konkursi » Konkursi u 2021. godini

Konkursi u 2021. godini

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 Preuzmite dokument   Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument   Obrazac prijave

 Preuzmite dokument   Prilog obrasca prijave

 Preuzmite dokument   Izveštaj o ispitivanju tržišta

 Preuzmite dokument   Rang lista po Programu i Javnom konkursu za kupovinu minibuseva od 30. novembra 2021. godine

 Preuzmite dokument   Spisak JLS sa iznosima dodeljenih sredstava po Programu i Javnom konkursu za 2021. godinu - minibusevi

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM „MIHOLjSKI SUSRETI SELA“

 Preuzmite dokument   Program dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom Miholjski susreti sela

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument   Obrazac prijave

 Preuzmite dokument   Prilog obrasca prijave

 Preuzmite dokument   Obaveštenje o produženju roka

 Preuzmite dokument   Spisak jedinica lokalnih samouprava koje su dobile sredstva po javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti sela“

 Preuzmite dokument   Izveštaj o realizaciji projekta

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU

 Preuzmite dokument   Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument   Obrazac prijave

 Preuzmite dokument   Izjava

 Preuzmite dokument   Izveštaj o realizaciji ugovornih obaveza

 

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA 2021.

 Preuzmite dokument   Program podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 Preuzmite dokument   Obrazac prijave

 Preuzmite dokument   Prilog uz obrazac prijave

 Preuzmite dokument   Konačna rang lista po Programu i Javnom konkursu za zadruge od novembra 2021. godine

 Preuzmite dokument   Spisak zadruga sa iznosima koje su po Programu i Javnom konkursu dobile bespovratna sredstva u 2021. godini