Naslovna » Konkursi » Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

 

 Preuzmite dokument   Tekst javnog konkursa

 

 Preuzmite dokument   RM 1. Obrazac prijave - načelnik odeljenja

 Preuzmite dokument   RM 2. Obrazac prijave - šef odseka za analizu i monitoring

 Preuzmite dokument   RM 3. Obrazac prijave - poslovi analize i monitoring

 Preuzmite dokument   RM 4. Obrazac prijave - podrška analitičkim poslovima

 Preuzmite dokument   RM 5. Obrazac prijave - kancelarijsko administrativni poslovi

 Preuzmite dokument   RM 6. Obrazac prijave - rukovodilac grupe za evropsku diversifikaciju

 Preuzmite dokument   RM 7. Obrazac prijave - poslovi ekonomske diversifikacije

 Preuzmite dokument   RM 8. Obrazac prijave - šef odseka za normativne poslove

 Preuzmite dokument   RM 9. Obrazac prijave - normativni poslovi

 Preuzmite dokument   RM 10. Obrazac prijave - kancelarijski i administrativni poslovi

 Preuzmite dokument   RM 11. Obrazac prijave - načelnik odeljenja

 Preuzmite dokument   RM 12. Obrazac prijave - monitoring projekata i podrška lokalnim samoupravama

 Preuzmite dokument   RM 13. Obrazac prijave - šef odseka za infrastrukturne projekte

 Preuzmite dokument   RM 14. Obrazac prijave - koordinacija poslova infrastukturnih projekata

 Preuzmite dokument   RM 15. Obrazac prijave - poslovi infrastukturnih projekata

 Preuzmite dokument   RM 16. Obrazac prijave - priprema podataka

 Preuzmite dokument   RM 17. Obrazac prijave - šef odseka za projekte društvenog standarda

 Preuzmite dokument   RM 18. Obrazac prijave - projekti i poslovi društvenog standarda

 Preuzmite dokument   RM 19. Obrazac prijave - šef odseka za razvojne projekte zadruga

 Preuzmite dokument   RM 20. Obrazac prijave - kordinacija razvojnih projekata zadruga

 Preuzmite dokument   RM 21. Obrazac prijave - poslovi razvojnih projekata zadruga

 Preuzmite dokument   RM 22. Obrazac prijave - priprema podataka

 Preuzmite dokument   RM 23. Obrazac prijave - šef odseka za negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu

 Preuzmite dokument   RM 24. Obrazac prijave - poslovi negovanja tradicije i tradicionalnog načina života

 Preuzmite dokument   RM 25. Obrazac prijave - poslovi negovanja tradicije i tradicionalnog načina života

 Preuzmite dokument   RM 26. Obrazac prijave - podrška poslovima negovanja tradicije i tradicionalnog načina života

 Preuzmite dokument   RM 27. Obrazac prijave - prikupljanje i priprema podataka

 Preuzmite dokument   RM 28. Obrazac prijave - kancelarijski i administrativni poslove

 Preuzmite dokument   RM 29. Obrazac prijave - šef odseka za promociju vrednosti seoskog života

 Preuzmite dokument   RM 30. Obrazac prijave - koordinaciju poslova promocije vrednosti seoskog života

 Preuzmite dokument   RM 31. Obrazac prijave - poslovi promocije vrednosti seoskog života

 Preuzmite dokument   RM 32. Obrazac prijave - šef odseka za upravljanje projektima

 Preuzmite dokument   RM 33. Obrazac prijave - koordinacija poslova upravljanja projektima

 Preuzmite dokument   RM 34. Obrazac prijave - podrška poslovima upravljanja projektima

 Preuzmite dokument   RM 35. Obrazac prijave - rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije

 Preuzmite dokument   RM 36. Obrazac prijave - kancelarijski i administrativni poslovi

 Preuzmite dokument   RM 37. Obrazac prijave - šef odseka za pravne, kadrovske i poslove javnih nabavki

 Preuzmite dokument   RM 38. Obrazac prijave - poslovi javnih nabavki

 Preuzmite dokument   RM 39. Obrazac prijave - pravni i kadrovski poslovi

 Preuzmite dokument   RM 40. Obrazac prijave - podrška pravnim i kadrovskim poslovima

 Preuzmite dokument   RM 41. Obrazac prijave - personalni poslovi

 Preuzmite dokument   RM 42. Obrazac prijave - šef odseka za finansijsko-materijalne poslove

 Preuzmite dokument   RM 43. Obrazac prijave - finansijsko-materijalni poslovi

 

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je osam dana i počinje da teče 10. februara 2022. godine i ističe 17. februara 2022. godin

 

PROPISI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA I PROPISI IZ DELOKRUGA RADNOG MESTA

 

 Preuzmite dokument   Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak prema šiframa prijava za polaganje OFK

 Preuzmite dokument   Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor

 Preuzmite dokument   Spisak kandidata koji su ispunili merila za izbor 1

 Preuzmite dokument   Lista kandidata za izbor